BİLDİRİ KURALLARI

Kongremize gönderilecek olan bildiriler sadece poster bildirileri şeklinde ve online olarak kongre web sitesi (www.klinikimmunoloji.com) üzerinden kabul edilecektir. Bildiri gönderimi aşağıdaki kurallara göre yapılmalıdır. E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


1- Bildirilerinizi online olarak 4 Aralık 2018 tarihinden sonra gönderebilirsiniz.

2- Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 15 Ocak 2019'dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

3- Bildiri kabulü, bildirilerin asılacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 08 Şubat 2019 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecektir.

4- Kabul edilen poster bildirilerin belirlenen tarihlerde asılmaması durumunda, bildiri sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.

5- Poster bildirilerin asıldıkları günün sonunda kaldırılmaması halinde organizasyon sekretaryası sorumluluk kabul etmeyecektir.

6- Gönderilen bildirinin kongre kitapçığında basılabilmesi için bildiride ismi bulunanlardan en az bir kişinin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir.

7- Sisteme girilen poster bildirileri ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

8- Bildiri başlığı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalıdır.

9- Bildiri özeti metni 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

10- Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla birer adet olmalıdır.
Bildiriler kongremizde poster alanı olarak belirlenen alanda asılacaktır. Bildiri sahiplerinin belirtilen tarih ve saatlerde posterlerini sunmak üzere poster alanında hazır bulunmaları gereklidir.