11 NİSAN ÇARŞAMBA
SALON A    
13.30-15.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLERDE SEMPTOMDAN TEŞHİSE KURSU Başkanlar: Dr. İlhan Tezcan, Dr. Figen Doğu
13.30-13.45 Enfeksiyondan Primer İmmün Yetmezliğe  Dr. Yıldız Camcıoğlu
13.45-14.00 Allerjiden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Fazıl Orhan
14.00-14.15 İnflamasyondan Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Güzide Aksu
14.15-14.30 Otoimmüniteden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Ahmet Özen
14.30-14.45 Maligniteden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Hüseyin Tokgöz
14.45-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 Kahve molası  
SALON B    
13.30-15.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HEMŞİRELİĞİ KURSU Dr. Caner Aytekin, Hemşire Havva Bozkurt Alan
13.30-13.50 Primer İmmün Yetmezlik Nedir? Çocuk ve Erişkinde Tanısı nasıl konulur? Dr. Caner Aytekin
13.50-14.10 PİY'li Hastanın Temizlik ve Bakımı Nasıl Olmalı? (Ağız-Diş-Genel Hijyen) Hemşire Birsel Küçükersan
14.10-14.30 PİY'li hastanın çocukluktan erişkin çağa geçişi Hemşire Feride Özkan
14.30-14.50 İmmünglobulin tedavisi ve izlemi Hemşire Havva Bozkurt Alan
14.50-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 Kahve molası  
ANA SALON    
15.30-17.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE İZLEM KURSU Başkanlar: Dr. Zafer Çalışkaner, Dr. İsmail Reisli
15.45-16.00 PİY'li hastanın ailesi ile iletişim ve izlemde dikkat edilecek hususlar Dr. Mutlu Yüksek
15.30-15.45 PİY'li hastanın Temizlik ve Bakımı Nasıl Olmalı? (Ağız-Diş-Genel Hijyen) Dr. Funda Çipe
16.00-16.15 PİY'li hastalarda beslenme Dr. Hasan Özen
16.15-16.30 Hangi immün yetmezliklerde immünglobulin tedavisi ? Dr. Şükrü Nail Güner
16.30-16.45 Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılan hastanın izlemi Dr. Şule Haskoloğlu
16.45-17.00 Tartışma