ULUSLARARASI KATILIMLI
4. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

11 - 14 NİSAN 2018 TRENDY LARA HOTEL - ANTALYA
KONGRE PROGRAMI
11 NİSAN ÇARŞAMBA
SALON A    
13.30-15.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLERDE SEMPTOMDAN TEŞHİSE KURSU Başkanlar: Dr. İlhan Tezcan, Dr. Figen Doğu
13.30-13.45 Enfeksiyondan Primer İmmün Yetmezliğe  Dr. Yıldız Camcıoğlu
13.45-14.00 Allerjiden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Fazıl Orhan
14.00-14.15 İnflamasyondan Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Güzide Aksu
14.15-14.30 Otoimmüniteden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Ahmet Özen
14.30-14.45 Maligniteden Primer İmmün Yetmezliğe Dr. Hüseyin Tokgöz
14.45-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 Kahve molası  
SALON B    
13.30-15.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HEMŞİRELİĞİ KURSU Başkanlar: Dr. Caner Aytekin, Hemşire Havva Bozkurt Alan
13.30-13.50 Primer İmmün Yetmezlik Nedir? Çocuk ve Erişkinde Tanısı nasıl konulur? Dr. Caner Aytekin
13.50-14.10 PİY'li Hastanın Temizlik ve Bakımı Nasıl Olmalı? (Ağız-Diş-Genel Hijyen) Hemşire Birsel Küçükersan
14.10-14.30 PİY'li hastanın çocukluktan erişkin çağa geçişi Hemşire Feride Özkan
14.30-14.50 İmmünglobulin tedavisi ve izlemi Hemşire Havva Bozkurt Alan
14.50-15.00 Tartışma  
15.00-15.30 Kahve molası  
ANA SALON    
15.30-17.00 PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE İZLEM KURSU Başkanlar: Dr. Zafer Çalışkaner, Dr. İsmail Reisli
15.30-15.45 PİY'li hastanın ailesi ile iletişim ve izlemde dikkat edilecek hususlar Dr. Mutlu Yüksek
15.45-16.00 PİY'li hastanın Temizlik ve Bakımı Nasıl Olmalı? (Ağız-Diş-Genel Hijyen) Dr. Funda Çipe
16.00-16.15 PİY'li hastalarda beslenme Dr. Hasan Özen
16.15-16.30 Hangi immün yetmezliklerde immünglobulin tedavisi ? Dr. Şükrü Nail Güner
16.30-16.45 Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılan hastanın izlemi Dr. Şule Haskoloğlu
16.45-17.00 Tartışma  
18.00-18.15 Açılış Konuşmaları Dr İlhan Tezcan, Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı,
Dr İsmail Reisli, Kongre Başkanı 
18.15-19.00 AÇILIŞ KONFERANSI Başkanlar: Dr İlhan Tezcan, Dr İsmail Reisli
  Elucidating Molecular Mechanisms of a Novel Inherited Immunodeficiency - Immunodysregulation Disorder Konuşmacı: Dr. Helen Su
19.30 Açılış kokteyli  
12 NİSAN PERŞEMBE
08.00-10.00 İMMÜN SİSTEM VE TOLERANS  Başkanlar: Dr. Ahmet Özen, Dr. Derya Ufuk Altınta
08.00-08.25 İmmün tolerans mekanizmaları Dr. Ayşe Metin
08.25-08.50 Timus ile ilişkili primer immün yetmezlikler Dr. Hasibe Artaç
08.50-09.05 1 - Sözel sunum Dr. Bahar Göktürk
09.05-09.20 2 - Sözel sunum Dr. Fatih Çelmeli
09.20-09.35 3 - Sözel Sunum  Dr Serkan Filiz
09.35-09.50 4 - Sözel sunum Dr Şeyhan Kutluğ
09.50-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 Kahve Molası  
10.30-11.00 KONFERANS: Monogenic immune dysregulatory disorders associated with allergy Başkanlar: Dr. Aydan İkincioğulları, Dr. Ümran Çalışkan
Konuşmacı: Dr. Joshua Milner
11.00-12.30 OTOİMMÜN HASTALIKTAN PRİMER İMMÜN YETMEZLİK TANISINA Başkanlar: Dr Aydan İkincioğulları, Dr Ümran Çalışkan
11.00-11.15 5 -Sözel Sunum Dr. Pınar Gür
11.15-11.30 6 - Sözel Sunum Dr. Şevket Arslan
11.30-11.45 7 - Sözel Sunum Dr. Dilek Doğruel
11.45-12.00 8 - Sözel Sunum Dr. Ersin Sayar
12.00-12.15 9 - Sözel Sunum Dr. Ekrem Ünal
12.15-12.30 10 -Sözel Sunum Dr. Işıl Eser Şimşek
12.30-13.30 Öğle yemeği  
13.30-14.30

Eczacıbaşı Shire - Uydu Sempozyumu 
Primer İmmun Yetmezlik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Erişkin İmmun Yetmezlik Olgularında Tedavi Yönetimi

Başkan : Dr. İlhan Tezcan
Dr. İsmail Reisli
Dr. Ömür Ardeniz
14.30-16.10 TREGOPATİLER Başkanlar: Dr. Tunç Akkoç, Dr. Neslihan Edeer Karaca
14.30-15.00 Tregs in defects of immune dysregulation Dr. Gülbu Uzel
15.00-15.20 LRBA Eksikliği Dr. Figen Doğu
15.20-15.40 CTLA-4 Eksikliği Dr. Sevgi Keleş
15.40-15.55 11 - Sözel Sunum Dr. Hasan Kapaklı
15.55-16.10 12 - Sözel Sunum Dr. Sevgi Bilgiç Eltan
16.10-16.30 Kahve Molası  
16.30-18.00 KONFERANS:İMMÜNDİSREGÜLASYONDA TEDAVİ İLKELERİ Başkanlar: Dr. Özden Anal, Dr. Sevgi Pekcan
16.30-16.50 İmmündisregülasyonda Tedavi İlkeleri Dr. Safa Barış
16.50-17.05 13 - Sözel Sunum Dr. Şükrü Çekiç
17.05-17.20 14 - Sözel Sunum Dr. Sevgi Köstel Bal
17.20-17.35 15 - Sözel Sunum Dr. Ayça Kıykım
17.35-17.50 16 - Sözel sunum Dr. Nesrin Gülez
17.50-18.00 Tartışma  
18.00-19.00 Poster saati  
19.00 AKŞAM YEMEĞİ  
13 NİSAN CUMA
08.00-09.30 VİRAL ENFEKSİYONLARA YATKINLIKLA GİDEN PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLER Başkanlar: Dr. Öner Özdemir, Dr. Çiğdem Aydoğmuş
08.00-08.20 Antiviral immün yanıt Dr. Elif Karakoç Aydıner
08.20-08.40 EBV ilişkili İmmün Yetmezlikler Dr. Caner Aytekin
08.40-09.00 HPV ile seyreden İmmün Yetmezlikler Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
09.00-09.15 17 - Sözel sunum Dr. Saliha Esenboğa
09.15-09.30 18 - Sözel Sunum Dr. Esra Hazar Sayar
09.30-10.00 KONFERANS: Novel Defects of immune dysregulation and cytoskeletal dynamics Başkanlar: Dr. Aydan İkincioğulları, Dr. Lale Şatıroğlu Tufan,
Konuşmacı: Dr. Kaan Boztuğ
10.00-10.30 Kahve molası  
10.30-12.15 KOMPLEMAN SİSTEMİ EKSİKLİKLERİ Başkanlar: Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Mehmet Kılıç
10.30-11.00 C1q eksikliği Dr. Rezan Topaloğlu
11.00-11.30 Herediter anjioödem Dr. Mustafa Güleç
11.30-12.00 Olgularla Kompleman Eksikliklerine Yaklaşım Dr. Ferah Genel
12.00-12.15 19 - Sözel Sunum Dr. Dilara Kocacık
12.15-12.30 Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarının Tanı ve İzleminde Takım çalışması (PID Team) Başkanlar: Dr. Mustafa Yavuz Köker, Dr. Zülfikar Akelma
Konuşmacı: Dr. Günseli Bozdoğan
12.30-13.30 Öğle Yemeği  
13.30-14.15 KONFERANS : An overview of autologous hematopoietic stem cell gene therapy for severe primary immune deficiencies (PIDs) Dr. Bobby Gaspar
14.15-14.30 Tartışma  
14.30-16.00 YETİŞKİN ÇAĞDA PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLER Başkanlar: Dr. Zafer Çalışkaner, Dr. Uğur Muşabak
14.30-14.50 Yetişkin Çağda Primer İmmün Yetmezlik Tanısı Dr. Ömür Ardeniz
14.50-15.10 Yandaş Hastalık, Komplikasyon ve Tedavi Sorunları Dr. Özgür Kartal
15.10-15.30 İmmün Sistem Bozukluğu olan hastalarda Askerlik İşlemleri Dr. Sait Yeşillik
15.30-15.45 20 - Sözel Sunum Dr. Gökhan Aytekin
15:45-16:00 21 - Sözel Sunum Dr. Asuman Çamyar / Ömer Akçal
16.00-16.20 Kahve molası  
16.20-16.50 KONFERANS : Agammaglobulinemiye yaklaşımda altın kurallar ve XLA olgularımızdan öğrendiklerimiz Başkanlar: Dr. Dursun Odabaş, Dr. Hasan Yüksel
Konuşmacı: Dr. Necil Kütükçüler
16.50-17.00 Tartışma  
20.00 Gala yemeği  
14 NİSAN CUMARTESİ
08.00-09.45 İMMÜNDİSREGÜLASYONDA GÜNCELLEME Başkanlar: Dr. Özlem Keskin,  Dr. Metin Aydoğan
08.00-08.30 DNA tamir hasarları ve immündisregülasyon Dr. Mayda Gürsel
08.30-09.00 Yeni Tanımlanan İnflamatuar Hastalıklar Konuşmacı: Dr. Şebnem Kılıç
09.00-09.45 KONFERANS: The Many Facets of Regulatory T cell Deficiency Disorders Başkanlar: Dr. İlhan Tezcan, Dr. İsmail Reisli
Konuşmacı: Dr. Talal Chatila
09.45-10.00 Akılcı ilaç kullanımı Başkan: Dr. Tamer Baysal, Dr. İhsan Gürsel 
Konuşmacı Dr. Zafer Çalışkaner
10.00-10.15 Kahve Molası  
10.15-10.45 KONFERANS: ADENOZİN DEAMİNAZ EKSİKLİĞİ Başkanlar: Dr. Özden Sanal, Dr. Erdem Topal
Konuşmacı: Dr. İlhan Tezcan
10.45-12.00 SÖZEL SUNUMLAR Başkanlar: Dr. Sevgi Keleş,  Dr. Hasibe Artaç
10.45-11.00 22 - Sözel Sunum Dr. Neslihan Edeer Karaca
11.00-11.15 23 - Sözel Sunum Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
11.15-11.30 24 - Sözel Sunum Uzm. Şeyma Çelikbilek Çelik
11.30-11.45 25 - Sözel Sunum Uzm. Mehmet Ali Karaselek
11.45-12.00 26 - Sözel Sunum Dr. Fatih Akın
12.00-12.30 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ