Konu Başlıkları :

• Ülkemizde Primer İmmün Yetmezlik Tanı Ve Tedavi Olanakları

• İmmün Tolerans

• Tregopatiler

• İmmün Disregülasyonla Seyreden Primer İmmün Yetmezlikler

• Viral Enfeksiyonlara Yatkınlıkla Giden Primer İmmün Yetmezlikler

• Kompleman Sistemi Hastalıkları

• Antiviral İmmün Yanıt

• ADA Eksikliği

• PIK-3-Delta Eksikliği

• İmmün Disregülasyonda Tedavi İlkeleri

• Yeni Tanımlanan İnflamatuvar Hastalıklar

• Yetişkin Çağda Primer İmmün Yetmezlikler